MENU
  1. Berapa kali cukai pintu perlu dibayar?

    - Cukai pintu perlu dibayar 2 kali setahun pada penggal pertama pada bulan Januari sehingga Jun dan penggal kedua pada Julai hingga Disember setiap tahun.

  2. Dalam satu penggal berapa lama tempoh?

    - Dalam satu tahun ada 2 penggal.Tempoh adalah selama 6 bulan iaitu Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember

  3. Bagaimana Saya Ingin Menjadi Ahli Portal Ini?

    - Klik pada link "Signup" yang terdapat di sebelah kiri portal.Klik pada radio button "Yes".Klik button continue.Isikan maklumat yang diminta. a. Display name : nama yang dipaparkan sebagai ahli portal ini. b. Login name : nama yang digunakan untuk login. c. Real name : nama sebenar anda d. Password : minimum 6 character. e. Re-type password : password seperti di item d. f. Email address : masukkan email anda. Alamat email anda mestilah yang sah. g. Re-type email : masukkan email seperti item f. h. Klik button "Register" ****** - Ruangan yang bertanda asterik (*) merah mestilah diisi. - Selepas anda klik buton "Register" satu activation link akan dihantar ke alamat email anda. Klik pada link tersebut dan seterusnya anda bolehlah login ke dalam portal. - Tempoh untuk anda mengaktifkan registration anda hanyalah 48 jam sahaja. Sekiranya anda tidak mengaktifkan registration anda dalam tempoh tersebut maka pendaftaran anda akan dibuang daripada sistem. Sekiranya ini berlaku anda perlu membuat pendaftaran semula.