MENU

Bil 10 Thn 1971

Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971

Kandungan Undang-Undang:
Mengandungi peruntukan berkaitan larangan lembu-kerbau yang diperlihara/disimpan di kawasan larangan / kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

Hukuman bagi kesalahan:

Lembu-kerbau boleh ditangkap, ditembak, disembelih oleh Pihak Berkuasa. ATAU; Mahkamah: Denda: sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 12 bulan .