MENU

Perkhidmatan Keretapi

 

Perkhidmatan keretapi juga terdapat didalam daerah Kubang Pasu dan salah satu stesyennya yang masih beroperasi terletak di Tunjang. Perkhidmatan keretapi di daerah Kubang Pasu berperanan besar mengangkut barangan seperti beras dan makanan binatang. Peranannya untuk mengangkut penumpang adalah kurang penting bagi penduduk tempatan memandangkan perkhidmatan seperti penyediaan jalan raya adalah lebih mudah bagi penduduk untuk menggunakannya.