MENU

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina)

Bil

Nama Sekolah

Tel.No

1.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Chung Hwa,Jitra

04-9179481

2.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Chee Nan, Jerlun

04-7947570

3.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Lam Min , Kerpan

04-7946797

4.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Yit Min , Changloon

04-9241246

5.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Choong Hwa

 

6.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Hwa Min, Tunjang

 

7.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Pei Min, Padang Sera

 

8.

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Yun Min,Ayer Hitam