MENU

Warta Notis Rtd

Notis Pemberitahuan

 

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH

KUBANG PASU 2030 (PENGUBAHAN) BOLEH

DIDAPATI UNTUK DIPERIKSA

 

Menurut Subseksyen 13(2), Akta Perancangan Bandar dan desa 1976 (Akta 72) dengan ini diberitahu bahawa salinan Rancangan Tempatan Daerah Kubang Pasu 2030 (pengubahan) akan tersedia untuk diperiksa bermula 07 April 2015 hingga 06 Mei 2015

 

pada hari bekerja di tempat seperti berikut :

TEMPAT

TARIKH

MASA

Ruang Legar

Majlis Daerah Kubang Pasu

Kompleks Pentadbiran Daerah Kubang Pasu

06000 Jitra, Kedah Darul Aman

07 April 2015

hingga

6 Mei 2015

9.00 pagi

hingga

4.30 petang

Ruang Legar

Pasaraya C-Mart Changlon

06010 Changlon, Kedah Darul Aman

07 April 2015

hingga

14 April 2015

Ruang Legar

Perpustakaan Universiti Utara Malaysia

06010 Sintok, Kedah Darul Aman

15 April 2015

hingga

22 April 2015

Pejabat Daerah Kecil Jerlun

06150 Ayer Hitam, Kedah Darul Aman

23 April 2015

hingga

30 April 2015

Ruang Legar

UTC

Kompleks Majlis Bandaraya Alor Setar

Jalan Kolam Air

05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman

04 Mei 2015

hingga

06 Mei 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebarang cadangan berkenaan Rancangan Tempatan Daerah Kubang Pasu 2030 (pengubahan) boleh dikemukakan dengan menggunakan borang bantahan awam yang disediakan, surat ataupun memorandum sebelum 06 Jun 2015. Borang bantahan awam, surat ataupun memorandum hendaklah di alamatkan kepada :

 

Yang DiPertua

Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

 

Majlis Daerah Kubang Pasu

Kompleks Pentadbiran Daerah Kubang Pasu

06000 Jitra, Kedah Darul Aman

Tel : 04-918 3300 / 04-918 3330  Faks : 04-917 4057

Laman Web MDKP : www.mdkubangpasu.gov.my     Email : admin@mdkubangpasu.gov.my