MENU

PIAGAM PELANGGAN UNIT PERLESENAN MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Permohonan lesen perniagaan yang mengemukakan permohonan lengkap akan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 5 minggu hari bekerja.
  • Permohonan lesen perniagaan berisiko tinggi yang mengemukakan permohonan lengkap akan dproses serta dirujuk ke jabatan teknikal dan keputusan diberi dalam tempoh 8 minggu hari bekerja.
  • Permohonan lesen penjaja/permit diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 10 hari bekerja.
  • Permohonan permit pemasangan sepanduk dan "streamer" diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari dan permohonan lesen iklan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  • Permohonan lesen gerai yang mengemukakan permohonan lengkap akan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja.

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Setiap aduan akan diselesaikan dalam tempoh 1-21 hari bekerja (bagi aduan yang tidak melibatkan peruntukkan kewangan)

 

PIAGAM PELANGGAN BAHGIAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Memproses permohonan cuti rehat kakitangan tetap/kontrak/sambilan dalam tempoh 2 hari dari tarikh permohonan.
  • Memenuhi permohonan barangan alatulis yang lengkap daripada bahagian-bahagian dalam tempoh 2 hari waktu bekerja.
  • Menyediakan jemputan mesyuarat untuk mesyuarat-mesyuarat majlis dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh mesyuarat.
  • Menyegerakan jawapan kepada surat menyuarat berkaitan pentadbiran majlis dalam tempoh 3 hari