MENU

PIAGAM PELANGGAN UNIT UNDANG-UNDANG MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Memastikan nasihat undang-undang jelas dan tepat kepada persoalan atau isu yang lengkap kepada jabatan dalam masa 1 minggu dari tarikh penerimaan.
  • Memastikan nasihat dan penerangan mengenai undang-undang yang jelas dan tepat kepadsa persoalan atau isu yang lengkap secara lisan oleh orang awam dalam tempoh 30 minit.
  • Memastikan tindakan undang-undang diambil dalam 3 minggu dari tarikh fail kes yang lengkap diterima.
  • Memastikan semakan perjanjian dibuat dalam masa 2 miggu.

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGUATKUASA MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Memastikan setiap aduan awam diambil tindakan dalam tempoh 2 hari (hari bekerja)
  • Memastikan kerja-kerja meroboh binaan haram dilaksanakan dalam tempoh 7 hari setelah tamat tempoh notis.
  • Memastikan pengurusan barang-barang sitaan boleh dikembalikan dalam temph 24 jam setelah urusan pembayaran dibuat.

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERANCANGAN MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU

  • Memberi keputusan terhadap permohonan perancangan yang lengkap dalam tempoh masa yang berikut:

- Projek-projrk yang berskala besar (6 bulan)

- Lain-lain projek (3 bulan)

  • Memberi keputusan terhadap permohonan penamaan kawasan dan jalan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja.
  • Memberi keputusan terhadap permohonan perlanjutan tempoh kebenaran merancang yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja.