MENU

Laporan Kubang Pasu MTB Ride 2018

Program ‘Kubang Pasu MTB Ride 2018 - Volume 3’ ini diadakan bagi mempromosikan dan menarik minat
masyarakat Malaysia terutamanya generasi muda untuk mengadakan pelbagai aktiviti seperti aktiviti sukan dan
kebudayaan serta menikmati keindahan pemandangan di Daerah Kubang Pasu.