MENU

 

PEMAKLUMAN : Berkuatkuasa 1 Januari 2018 semua serahan permohonan ke bahagian pusat setempat (OSC) perlu dikemukan secara DALAM TALIAN

Sebarang Serahan Secara Manual Tidak Akan Diterima.

Sebarang pertayaan sila berhubung dengan bahagian OSC MDKP

Selaras dengan keputusan mesyuarat JKOSC kali ke 7/2016 bersidang pada 16/6/2016 semua serahan permohonan ke bahagian OSC perlu dikemuka secara atas talian(ONLINE)