MENU

Selaras dengan keputusan mesyuarat JKOSC kali ke 7/2016

bersidang pada 16/06/2016, semua serahan bagi permohonan

pelan pembangunan perlu dikemuka secara dalam talian (ONLINE)

SEBARANG SERAHAN SECARA MANUAL TIDAK AKAN DITERIMA

 

PROSES INI BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2016